ISO 9001-2015

Als onderneming denk je kwaliteitsbewust en is het benodigde vakmanschap aanwezig. De vraag is hoe wordt het kwaliteitsdenken afgestemd op het aanwezige vakmanschap? Kwaliteitszorg is een kwestie van het op de juiste wijze organiseren én integreren van het binnen het bedrijf aanwezige vakmanschap. Het is de bedoeling dat u alle processen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw dienstverlening beheerst. ISO staat voor International Standard for Organisation en is hét begrip als het gaat om het waarborgen van kwaliteit.

 

Het heeft veel voordelen om aan de ISO norm te voldoen. Zaken als leveranciers selectie, inkoop, voorraadbeheersing, offerte-traject, uitvoering van werkzaamheden, klanttevredenheidsmetingen en klachtenbehandeling worden in kaart gebracht, zodat u deze eenvoudig kunt bijsturen om een optimale bedrijfsvoering te bereiken. Verder krijgen uw afnemers contractuele zekerheid omtrent de kwaliteit van uw dienstverlening, omdat die beschreven staat in aantoonbare procedures.

 

vanElzelingen Advies KVO maakt en implementeert voor uw bedrijf een systeem op maat, zodat u niet bent opgescheept met een papieren tijger of een harnas, waardoor u geen kant meer op kunt.

 

Indien certificering in welke vorm dan ook voor een onderneming van belang is, dienen zich o.a. de volgende vragen aan:

  • Hoe is het intern met onze kwaliteitszorg gesteld?
  • Hoe vertalen wij ons zorgsysteem naar onze klanten?
  • Hoe verkrijgen wij een erkend certificaat?

De antwoorden op deze vragen kunnen u tot voordeel strekken, immers: Uw afnemers krijgen contractuele zekerheid omtrent de kwaliteit, omdat de producten en/of diensten geleverd worden conform aantoonbaar uitgevoerde en gecontroleerde bedrijfsprocessen. Intern worden werkwijzen en procedures inzichtelijk en beter overdraagbaar.

 

Indien een kwaliteitshandboek voldoet aan de normen volgens ISO 9001:2015, kan een kwaliteitscertificaat worden verkregen. De certificering op zich mag echter niet het enige doel zijn, immers het gaat erom dat uw organisatie u een voorsprong biedt in de markt door een duidelijke profilering.

 

Naast het kwaliteitsaspect is het nieuwe ISO 9001:2015 systeem een uitstekend middel om de bedrijfskundige zaken van uw onderneming in kaart te brengen.