VCU 2011/05 en NEN 4400-1

 

De Veiligheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus is voor uitzend- en detacheringsbureaus een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. De checklist VCU geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van arbozorg. Hierdoor bent u beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen en continue te optimaliseren.

 

Waarom certificatie VCU?

 

VCU is voor uitzend- en detacheringsbureau­s die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico (werkzaamheden in fabrieken, installaties en werkplaatsen). Dit zijn dezelfde activiteiten als bedoeld voor bedrijven met een VCA certificaat. Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCU certificaat en -logo u een voorsprong op concurrenten die nog niet zover zijn.

 

 

Wat is NEN 4400-1?

 

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers in de bouw. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid.

Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.