Arbeidskundige begeleiding bij langdurig ziekteverzuim

Arbeidsdeskundig Onderzoek

 

Is uw werknemer langdurig ziek (geweest) en wilt u weten in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren op de werkvloer? Een arbeidsdeskundig onderzoek stelt vast of (en hoe) uw werknemer kan re-integreren in de eigen organisatie of daarbuiten. Het onderzoek is er op gericht de werknemer en werkgever verder te helpen. Zo kunt u voorkomen dat u een sanctie (loondoorbetaling voor een bepaalde periode) krijgt opgelegd van het UWV. Met een arbeidsdeskundig onderzoek toont u naar het UWV toe aan dat u uw verplichtingen als werkgever nakomt.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek kan worden ingezet:

  • als uw medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
  • als het niet duidelijk is of uw zieke medewerker in de toekomst het werk weer kan doen
  • als het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn na, of tijdens ziekteverlof
  • als de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
  • als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Wat kost een loonsanctie van het UWV ?

Standaard wordt deze opgelegd voor een periode van 12 maanden loondoorbetaling van de arbeidsongeschikte werknemer. Dat is inclusief opbouw vakantiegeld en vakantiedagen! De hoogte van het uit te betalen loon bij ziekte in het derde ziektejaar is hetzelfde als in het tweede ziektejaar en wordt nooit vergoed door de verzuimverzekering. Uitgaande van een modaal inkomen (€ 33.000,-) en minimale loondoorbetaling bij ziekte (70%) is dat € 23.100,- excl. werkgeverslasten.

 

Een loonsanctie kan voorkomen worden door tijdig te investeren in een arbeidsdeskundig onderzoek.

 

Neem contact op met:

Arbeidsdeskundige Dhr. W.J. (Willem) Meijer

06-27201677