Risico Inventarisatie

Succesvolle ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor continuïteit van hun bedrijf. Daarom is het belangrijk om risico's die verbonden zijn aan het werkproces te voorkomen of te beperken. Het uitvallen van personeel door ongevallen of bijvoorbeeld beroepsziekten, veroorzaakt door onveilig werk kan een direct gevaar voor uw bedrijf betekenen. Goede arbeidsomstandigheden creëren is dus een noodzaak voor succes. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zet veiligheidsrisico's op een rijtje, zodat u op een overzichtelijke manier te werk kunt gaan om maatregelen te nemen die leiden tot een veiligere en betere werksituatie. Vakmanschap en veiligheid gaan immers altijd samen.

 

De uitvoering van de RI&E omvat de volgende stappen:

  • Een gesprek met de directie/ bedrijfsleiding.
  • Werkplek en bedrijfsinspecties.
  • Het in kaart brengen van arbeidsrisico's.
  • Het opstellen van een plan van aanpak.
  • Toetsing door een gecertificeerde Arbodienst.
  • Eindbespreking van het rapport met de directie/ bedrijfsleiding.

Het opstellen van een volledige RI&E vereist specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. vanElzelingen Advies KVO beschikt hier over en neemt dit werk graag uit handen.

 

In 1998 is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd, en nog eens in 2005 en 2017 waardoor elke ondernemer in het bezit dient te zijn van een risico inventarisatie. De Inspectie SZW (vroeger was dit de Arbeidsinspectie) controleert namens het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de arbowetgeving houden en hanteert daarbij een lik op stuk beleid, waardoor u direct een hoge boete kunt krijgen bij het ontbreken van een RI&E.