Verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim kost een bedrijf vaak enorm veel geld. Het verminderen van het verzuimpercentage levert een bedrijf dus grote besparingen op. Daarbij is het werkklimaat binnen een bedrijf beduidend positiever te noemen wanneer de werknemers lichamelijk en geestelijk fit zijn. Andersom voelen mensen zich ook prettiger en functioneert men beter wanneer het werkklimaat positief is.

 

vanElzelingen Advies KVO pakt in nauwe samenwerking met werkgever en Arbodienst het ziekteverzuim organisatiebreed aan. Vervolgens verschijnt er een rapportage van de bevindingen met aanbevelingen en een stappenplan om het ziekteverzuim terug te dringen.

 

Kees van Elzelingen is gecertificeerd WIA specialist.