Preventiemedewerker

Uw organisatie heeft er sinds 1 juli 2005 een taak bij: die van preventiemedewerker. Iemand die u helpt in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Die maatregelen neemt tegen beroepsrisico's en op de hoogte is van alle relevante arbozaken.

 

De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit uw eigen organisatie. In bedrijven tot 15 werknemers mag u als werkgever deze taken op u nemen. De kennis van de preventiemedewerker moet afgestemd zijn op de risico's binnen uw bedrijf.

 

Volgens de nieuwe Arbowet zijn de taken van de preventie medewerker:

  1. helpen bij het maken en uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en het plan van aanpak
  2. OR en/ of medewerkers adviseren over goede arbeidsomstandigheden
  3. hierop gerichte maatregelen uitvoeren en eraan meewerken

vanElzelingen Advies KVO kan uw preventiemedewerker coachen, samen met u de belangrijkste actiepunten vaststellen èn praktische oplossingen aandragen. Maak vrijblijvend een afspraak via info@vanelzelingenadvies.nl