VOL-VCA

Cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

 

De laatste jaren heeft de kijk op arbeidsomstandigheden een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijfsleven besteedt daarom meer aandacht aan de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. Daarnaast gaan steeds meer instellingen eisen stellen aan werknemers en onderaannemers. Eén van de eisen is dat werknemers van onderaannemers deskundigheden bezitten op hun vakgebied. Eén van deze deskundigheden betreft het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Hiervoor zijn de veiligheidsopleidingen Basisveiligheid en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden opgezet. Deze opleidingen hebben tot doel het veiligheids bewustzijn van medewerkers op een goed niveau te brengen.

 

De opleiding VOL-VCA behandeld onder andere:

  • de arbeidsomstandighedenwetgeving
  • de begrippen risico, ongeval, preventie en veiligheid
  • het omgaan met gevaarlijke stoffen
  • het brand- en explosiegevaar
  • het werken in besloten ruimten
  • het gebruik maken van gereedschapsmachines en gereedschappen
  • de gevaren bij lassen en snijden
  • het hijsen en tillen
  • het werken op hoogte
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen