Personeelsblad

Een personeelsblad is meer dan een informatiemiddel waarmee je als organisatie kunt communiceren naar je medewerkers toe. Een personeelsblad is één van de middelen die een organisatie kan inzetten om haar beleid naar de werknemers toe te brengen, om reacties te verkrijgen en om medewerkers te binden. Een medewerker wil bijvoorbeeld niet alleen weten wat het beleid van een organisatie is, maar ook wat zijn/ haar rol is. Als management wil je ook graag weten wat medewerkers vinden van het beleid. Een personeelsblad moet daarom door het management worden gedragen. Als zij het medium niet serieus nemen en geen of niet voldoende medewerking geven, zal het personeelsblad gedoemd zijn te mislukken.

 

Een personeelsblad is een ideaal middel om het wij-gevoel binnen een organisatie te stimuleren: Wie is die nieuwe manager van de afdeling? Wat heeft hij/ zij hiervoor gedaan? Waar staat hij of zij voor? Ook kan een personeelsblad de medewerkers een beter beeld geven van de werkomgeving en van de collega's. In grotere organisaties kan het personeel via het personeelsblad kennis maken met andere afdelingen. Een ander belangrijk doel van het personeelsblad is dat u medewerkers kunt informeren over bepaalde zaken. Deze informatie kan variëren van huishoudelijke mededelingen tot zakelijk nieuws.

 

Het belangrijkste doel van het personeelsblad is het motiveren van de eigen medewerkers. U informeert niet alleen uw collega's, maar zij komen zelf ook veelvuldig aan het woord. Een goed personeelsblad biedt een mooie mix tussen werk en human interest: de persoonlijke verhalen.

vanElzelingen Advies KVO kan u helpen bij:

  • het opzetten van een personeelsblad
  • het verzorgen van het drukwerk
  • zorgdragen voor de verzending