Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) controleert op uw Risico Inventarisatie

15-09-2017

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De gebelde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Arbo-risico-inventarisatie - en evaluatie (Arbo-RI&E), de toetsing hiervan en tevens de per 1 juli 2017 verplichte aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen. Hoewel veel bedrijven hun Arbo-RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn (58% van het bedrijfsleven) die op het punt van de Arbo-RI&E en de preventiemedewerker tekortschieten, met alle consequenties van dien. Want hoe gaat u de arbeidsinspecteur uitleggen dat u geen (actuele) RI&E heeft en niet weet wat een preventiemedewerker is en moet doen? Bedrijven zijn al door deze nieuwe inspectieronde in verlegenheid gebracht. Onze boodschap is duidelijk: laat het niet aankomen op een confrontatie met de inspectie maar ga aan de slag met uw ARBO RI&E! Neem contact met ons op en u wordt totaal ontzorgt. Het toepassen van de RI&E is essentieel voor uw bedrijf, omdat dit instrument officieel door het ministerie van SZW misschien is erkend. Dit levert u veel voordeel op, waaronder versimpeling van de toetsing van uw RI&E. Wij verzorgen de opleiding Preventiemedewerker via een gerenommeerd opleidingsinstituut waar wij al jaren mee samen werken.

Professioneel hoeft niet duur te zijn! Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

010-3400709, 06-24315339 of mail ons op mailto:info@vanelzelingenadvies.nl