VCA */**/P versie 2017/6.0

Veiligheid, gezondheid en milieu vormen in onze maatschappij en bij bedrijven in het bijzonder steeds belangrijkere aandachtpunten. Steeds meer opdrachtgevers gebruiken het VCA systeem om inzicht te krijgen in de veiligheid- en milieuprestaties van aannemers.

 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu Checklist Aannemers en is ontwikkeld om bedrijven in de bouw aanverwante sectoren op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheerssysteem.

 

De gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en opdrachtnemers voor veiligheid is vastgelegd in een aantal wettelijke verplichtingen. Het VCA systeem is een hulpmiddel om deze verplichtingen te beheersen. Inmiddels wordt het systeem ook toegepast in een groot aantal andere bedrijfssectoren zoals de offshore, de baggerindustrie, constructiebedrijven en andere industriële bedrijven.

 

Met het verkrijgen van een VCA-certificaat beschikt een bedrijf over een basisveiligheidssysteem. Dit levert voor zowel de opdrachtgever, als voor de opdrachtnemer een aantal voordelen op.

 

Voor de opdrachtgever heeft het werken met een VCA-gecertificeerd bedrijf de volgende voordelen:

 

Het biedt een structuur voor de beheersing van de veiligheid van de opdrachtnemer. Opdrachtnemers moeten nu zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren van een veiligheidsbeheersysteem. Door een verbeterde veiligheidssituatie op het werk zullen er minder verlet uren ontstaan. De veiligheidscontroles behoeven niet meer door de opdrachtgever te worden uitgevoerd.

 

Voor uw bedrijf levert het behalen van een VCA-certificaat onder andere de volgende voordelen op:

 

U komt in aanmerking voor opdrachten bij bedrijven die het VCA-certificaat verplicht stellen. Hierbij ondervindt men geen concurrentie van opdrachtnemers die niet zijn gecertificeerd. Door het hanteren van een eigen VCA systeem is de controle door de opdrachtgever praktisch overbodig geworden. De beoordeling van het veiligheidssysteem wordt door onafhankelijke instituten getoetst.

 

Ook voor het omzetten van uw oude VCA certificering naar de nieuwe versie 2017/6.0 bent u bij ons aan het goede adres. Bel voor meer informatie 06 -24 31 53 39 voor een kosteloos gesprek bij u op het bedrijf om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.