B-VCA

Basisveiligheid

 

Binnen diverse branches komen de begrippen 'veiligheid' en 'veilig werken' steeds meer in de belangstelling te staan. Op zich niet verwonderlijk, want niemand zit te wachten op ongelukken met schade, letsel of nog erger, met dodelijke afloop.

 

Teneinde bij werknemers op uitvoerend niveau de basiskennis veiligheid te verhogen, kan een bedrijf het besluit nemen haar medewerkers de cursus Basisveiligheid (B-VCA) te laten volgen.

 

In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de arbeidsomstandighedenwetgeving
  • de begrippen risico, ongeval, preventie en veiligheid
  • het omgaan met gevaarlijke stoffen
  • het brand- en explosiegevaar
  • het werken in besloten ruimten
  • het gebruik maken van gereedschapsmachines en gereedschappen
  • de gevaren bij lassen en snijden
  • het hijsen en tillen
  • het werken op hoogte
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen