Organisatie analyse

Wat kan vanElzelingen Advies KVO hierin voor u betekenen en hoe gaan wij te werk?

 

Om een duidelijk beeld van de organisatie te krijgen vindt met de directie en met een deel van de medewerkers van verschillende afdelingen een gesprek plaats. Deze gesprekken dienen om een beeld te krijgen van de huidige situatie en om verbeterpunten te creëren.

 

Na het analyseren van punten ter verbetering en bepaling van het gewenste resultaat, wordt een plan van aanpak opgesteld en met alle betrokkenen besproken. Dit plan verschaft helderheid over wat er moet gebeuren en wat daar voor nodig is aan menskracht, kennis, betrokkenheid, motivatie, deskundigheid en voorzieningen c.q. middelen.

 

De afgesproken aanpak wordt vervolgens geïmplementeerd en doorgevoerd. Vaak behelst dit het aanpassen van al bestaande processen.

 

Na een eerste periode van werken met de nieuwe regels en/ of middelen wordt geëvalueerd of de beoogde doelen zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel nog nodig zijn.